Первая иллюстрация к книге Потусторонние миры (на таджикском языке) - Шамиль Аляутдинов

Бо номи китоб чалб гардида ва аввалин сахифахои китобро варак, зада, ту, хонандаи азиз, шояд, аллакай шунидани киссахрро оиди мавчудоти гайризаминй орзу намой, аз болои майдонхои мухорибахр ба куввахои бадй бошаст паррида мегузарй ва бо вачд зебоихои бошишгохи хушбахтии абадиро пешакй хис менамой...Аммо не, ин цо ту олами дигар, мунаввартар ва олицанобтарро кашф менамой - олами рухи худро. Дар бораи оламхои гайб хонда, ту мефахмй, ки олами хайратовартарин ва ачоибтарин ва дар дохили худи ту нихон аст.
Муаллиф - Шамил Аляутдинов, аз соли 1991 расман дар идораи динии мусулмонхри кисми Аврупоии Россия (ДУМЕР) кор мекунад. Аз соли 1997 то имруз имом-хатиби Мас^иди Меморалии Москва дар Поклонная гора мебошад, соли 2002 ба вазифаи чонишини муфтии ДУМЕР оид ба масъалахои динй, соли 2005 - рохбари шурои илмй-фиклии ДУМЕР таъин шудааст. Муаллифи як катор китобхо, ки дар байнашон инхоянд: "Путь к вере и совершенству" (Рох суй имон ва камолот), "Мусульманское право 1-2" (Фикхи исломй 1-2), "Мир души" (Олами рух), "Он и она" (Мард ва зан), "Все увидят Ад" (Х,амагон Дузахро хоханд дид), "Священный Коран. Смыслы" (Куръони Мукаддас. Маъниёт), "Дети и Ислам" (Кудакон ва Ислом), "Мужчины и Ислам" (Мардон ва Ислом) ва диг., рохбари лоихаи. Шамил Аляутдинов хатмкардаи Академияи байналхалкии исломй ва факултаи фикди исломии Донишгохи "ал-Азхар" (Миср) мебошад. Солхои тахсил: аз 1992 то 1998. Теъдоди умумии нашршудаи китобхои Шамил Аляутдинов бештар аз 400000 нусха аст.
Китоби мазкур дар чахорчубаи лоихаи "Исломй осонбаён барои хамагон" тарчума ва нашр шудааст. Масъулони лоща Даврони Худойдод ва Мех.рочиддин Нуриддинов